Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH)

Berdasarkan Jenjang Sekolah Menengah

No. Kecamatan SMA/MA SMK TOTAL
N S JML N S JML
1
Kec. Weru  1  1  2  0  2  2  4
2
Kec. Bulu  1  0  1  1  0  1  2
3
Kec. Tawangsari  1  0  1  0  1  1  2
4
Kec. Sukoharjo  2  3  5  1  9  10  15
5
Kec. Nguter  1  0  1  0  1  1  2
6
Kec. Bendosari  1  0  1  1  2  3  4
7
Kec. Polokarto  1  1  2  0  1  1  3
8
Kec. Mojolaban  1  3  4  0  0  0  4
9
Kec. Grogol  0  2  2  1  1  2  4
10
Kec. Baki  0  4  4  1  0  1  5
11
Kec. Gatak  0  1  1  1  1  2  3
12
Kec. Kartasura  2  7  9  0  8  8  17
JUMLAH  11  22  33  6  26  32  65

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Menengah
Diagram Pie     Diagram Balok