Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH)

Berdasarkan Jenjang Sekolah Menengah

No. Kecamatan SMA/MA SMK TOTAL
N S JML N S JML
1
Kec. Ayah  1  2  3  0  2  2  5
2
Kec. Buayan  0  0  0  0  1  1  1
3
Kec. Puring  0  1  1  1  0  1  2
4
Kec. Petanahan  1  5  6  0  2  2  8
5
Kec. Klirong  1  1  2  0  2  2  4
6
Kec. Buluspesantren  1  0  1  0  2  2  3
7
Kec. Ambal  0  1  1  1  1  2  3
8
Kec. Mirit  1  0  1  0  2  2  3
9
Kec. Prembun  1  3  4  0  2  2  6
10
Kec. Kutowinangun  2  1  3  0  4  4  7
11
Kec. Alian  0  0  0  1  2  3  3
12
Kec. Kebumen  4  5  9  2  17  19  28
13
Kec. Pejagoan  1  0  1  0  0  0  1
14
Kec. Sruweng  0  3  3  0  1  1  4
15
Kec. Adimulyo  0  0  0  0  1  1  1
16
Kec. Kuwarasan  0  5  5  0  1  1  6
17
Kec. Rowokele  1  1  2  0  2  2  4
18
Kec. Sempor  0  0  0  0  1  1  1
19
Kec. Gombong  2  3  5  1  6  7  12
20
Kec. Karanganyar  1  0  1  1  7  8  9
21
Kec. Karanggayam  0  1  1  1  0  1  2
22
Kec. Sadang  0  1  1  0  1  1  2
23
Kec. Bonorowo  0  0  0  0  1  1  1
24
Kec. Padureso  0  1  1  0  1  1  2
25
Kec. Poncowarno  0  0  0  0  0  0 0
26
Kec. Karangsambung  1  0  1  0  0  0  1
JUMLAH  18  34  52  8  59  67  119

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Menengah
Diagram Pie     Diagram Balok