Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH)

Berdasarkan Jenjang Sekolah Menengah

No. Kecamatan SMA/MA SMK TOTAL
N S JML N S JML
1
Kec. Kemangkon  1  0  1  1  1  2  3
2
Kec. Bukateja  1  1  2  1  3  4  6
3
Kec. Kejobong  1  0  1  1  0  1  2
4
Kec. Pengadegan  0  0  0  0  1  1  1
5
Kec. Kaligondang  0  0  0  1  0  1  1
6
Kec. Purbalingga  3  3  6  1  4  5  11
7
Kec. Kalimanah  0  1  1  1  3  4  5
8
Kec. Padamara  1  0  1  0  0  0  1
9
Kec. Kutasari  2  2  4  1  0  1  5
10
Kec. Bojongsari  0  1  1  1  1  2  3
11
Kec. Mrebet  0  1  1  1  1  2  3
12
Kec. Bobotsari  1  1  2  0  3  3  5
13
Kec. Karangreja  1  0  1  0  1  1  2
14
Kec. Karanganyar  0  2  2  1  0  1  3
15
Kec. Karangmoncol  0  5  5  0  1  1  6
16
Kec. Rembang  1  0  1  1  0  1  2
17
Kec. Karangjambu  0  0  0  1  0  1  1
18
Kec. Kertanegara  0  1  1  0  2  2  3
JUMLAH  12  18  30  12  21  33  63

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Menengah
Diagram Pie     Diagram Balok