Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH)

Berdasarkan Jenjang Sekolah Menengah

No. Kecamatan SMA MA TOTAL
N S JML N S JML
1
Kec. Salem  1  0  1  0  1  1  2
2
Kec. Bantarkawung  1  0  1  0  2  2  3
3
Kec. Bumiayu  1  5  6  1  3  4  10
4
Kec. Paguyangan  1  1  2  0  1  1  3
5
Kec. Sirampog  1  1  2  0  7  7  9
6
Kec. Tonjong  0  2  2  0  0  0  2
7
Kec. Larangan  1  1  2  0  4  4  6
8
Kec. Ketanggungan  1  1  2  0  3  3  5
9
Kec. Banjarharjo  1  2  3  0  0  0  3
10
Kec. Losari  1  0  1  0  1  1  2
11
Kec. Tanjung  1  0  1  0  4  4  5
12
Kec. Kersana  1  0  1  0  1  1  2
13
Kec. Bulakamba  1  1  2  0  1  1  3
14
Kec. Wanasari  1  0  1  0  1  1  2
15
Kec. Songgom  0  1  1  0  2  2  3
16
Kec. Jatibarang  1  0  1  0  1  1  2
17
Kec. Brebes  3  0  3  1  1  2  5
JUMLAH  17  15  32  2  33  35  67

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Menengah
Diagram Pie     Diagram Balok