Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH)

Berdasarkan Jenjang Sekolah Dasar

No. Kecamatan SD/MI SMP/MTs TOTAL
N S JML N S JML
1
Kec. Kandangserang  28  2  30  6  0  6  36
2
Kec. Paninggaran  26  7  33  5  1  6  39
3
Kec. Lebakbarang  16  0  16  3  0  3  19
4
Kec. Petungkriyono  21  2  23  4  0  4  27
5
Kec. Talun  21  5  26  3  2  5  31
6
Kec. Doro  30  8  38  4  1  5  43
7
Kec. Karanganyar  29  6  35  2  3  5  40
8
Kec. Kajen  45  7  52  6  3  9  61
9
Kec. Kesesi  41  2  43  5  3  8  51
10
Kec. Sragi  31  3  34  5  1  6  40
11
Kec. Bojong  39  8  47  4  2  6  53
12
Kec. Wonopringgo  21  14  35  2  6  8  43
13
Kec. Kedungwuni  28  31  59  4  12  16  75
14
Kec. Buaran  12  15  27  1  7  8  35
15
Kec. Tirto  18  20  38  3  2  5  43
16
Kec. Wiradesa  22  10  32  2  4  6  38
17
Kec. Siwalan  25  2  27  2  1  3  30
18
Kec. Karangdadap  13  8  21  1  2  3  24
19
Kec. Wonokerto  20  3  23  3  2  5  28
JUMLAH  486  153  639  65  52  117  756

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar
Diagram Pie     Diagram Balok