Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH)

Berdasarkan Jenjang Sekolah Dasar

No. Kecamatan SD/MI SMP/MTs TOTAL
N S JML N S JML
1
Kec. Sukolilo  38  22  60  5  8  13  73
2
Kec. Kayen  40  18  58  3  14  17  75
3
Kec. Tambakromo  32  2  34  5  4  9  43
4
Kec. Winong  40  16  56  3  5  8  64
5
Kec. Pucakwangi  27  13  40  4  10  14  54
6
Kec. Jaken  26  5  31  3  1  4  35
7
Kec. Batangan  23  5  28  2  3  5  33
8
Kec. Juwana  40  9  49  4  7  11  60
9
Kec. Jakenan  27  6  33  2  4  6  39
10
Kec. Pati  51  16  67  8  11  19  86
11
Kec. Gabus  36  5  41  2  6  8  49
12
Kec. Margorejo  29  4  33  2  5  7  40
13
Kec. Gembong  23  17  40  2  14  16  56
14
Kec. Tlogowungu  30  17  47  2  11  13  60
15
Kec. Wedarijaksa  27  8  35  2  8  10  45
16
Kec. Trangkil  28  11  39  2  8  10  49
17
Kec. Margoyoso  30  27  57  4  17  21  78
18
Kec. Gunung Wungkal  21  12  33  2  6  8  41
19
Kec. Cluwak  28  16  44  1  9  10  54
20
Kec. Tayu  28  24  52  2  13  15  67
21
Kec. Dukuhseti  26  28  54  2  12  14  68
JUMLAH  650  281  931  62  176  238  1.169

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar
Diagram Pie     Diagram Balok