Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH)

Berdasarkan Jenjang Sekolah Dasar

No. Kecamatan SD MI TOTAL
N S JML N S JML
1
Kec. Kandangserang  28  0  28  0  2  2  30
2
Kec. Paninggaran  26  0  26  0  7  7  33
3
Kec. Lebakbarang  16  0  16  0  0  0  16
4
Kec. Petungkriyono  21  1  22  0  1  1  23
5
Kec. Talun  21  1  22  0  4  4  26
6
Kec. Doro  30  1  31  0  7  7  38
7
Kec. Karanganyar  29  2  31  0  4  4  35
8
Kec. Kajen  45  5  50  0  2  2  52
9
Kec. Kesesi  41  1  42  0  1  1  43
10
Kec. Sragi  31  0  31  0  3  3  34
11
Kec. Bojong  39  0  39  0  8  8  47
12
Kec. Wonopringgo  21  4  25  0  10  10  35
13
Kec. Kedungwuni  27  10  37  1  21  22  59
14
Kec. Buaran  12  3  15  0  12  12  27
15
Kec. Tirto  18  2  20  0  18  18  38
16
Kec. Wiradesa  22  3  25  0  7  7  32
17
Kec. Siwalan  25  0  25  0  2  2  27
18
Kec. Karangdadap  13  1  14  0  7  7  21
19
Kec. Wonokerto  20  2  22  0  1  1  23
JUMLAH  485  36  521  1  117  118  639

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar
Diagram Pie     Diagram Balok