Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH)

Berdasarkan Jenjang Sekolah Dasar

No. Kecamatan SD MI TOTAL
N S JML N S JML
1
Kec. Sukolilo  38  2  40  0  20  20  60
2
Kec. Kayen  39  0  39  1  18  19  58
3
Kec. Tambakromo  32  0  32  0  2  2  34
4
Kec. Winong  40  0  40  0  16  16  56
5
Kec. Pucakwangi  27  0  27  0  13  13  40
6
Kec. Jaken  26  0  26  0  5  5  31
7
Kec. Batangan  23  0  23  0  5  5  28
8
Kec. Juwana  40  5  45  0  4  4  49
9
Kec. Jakenan  27  0  27  0  6  6  33
10
Kec. Pati  51  10  61  0  6  6  67
11
Kec. Gabus  36  1  37  0  4  4  41
12
Kec. Margorejo  29  1  30  0  3  3  33
13
Kec. Gembong  23  0  23  0  17  17  40
14
Kec. Tlogowungu  30  1  31  0  16  16  47
15
Kec. Wedarijaksa  27  0  27  0  8  8  35
16
Kec. Trangkil  28  1  29  0  10  10  39
17
Kec. Margoyoso  30  3  33  0  24  24  57
18
Kec. Gunung Wungkal  21  0  21  0  12  12  33
19
Kec. Cluwak  28  0  28  0  16  16  44
20
Kec. Tayu  28  8  36  0  16  16  52
21
Kec. Dukuhseti  25  1  26  1  27  28  54
JUMLAH  648  33  681  2  248  250  931

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar
Diagram Pie     Diagram Balok