Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH)

Berdasarkan Jenjang Sekolah Dasar

No. Kecamatan SD MI TOTAL
N S JML N S JML
1
Kec. Kemangkon  30  0  30  0  19  19  49
2
Kec. Bukateja  36  0  36  1  15  16  52
3
Kec. Kejobong  26  0  26  0  12  12  38
4
Kec. Pengadegan  22  0  22  0  9  9  31
5
Kec. Kaligondang  34  1  35  0  13  13  48
6
Kec. Purbalingga  26  4  30  0  5  5  35
7
Kec. Kalimanah  23  0  23  0  10  10  33
8
Kec. Padamara  20  0  20  0  4  4  24
9
Kec. Kutasari  26  1  27  0  12  12  39
10
Kec. Bojongsari  24  0  24  0  10  10  34
11
Kec. Mrebet  42  0  42  0  5  5  47
12
Kec. Bobotsari  20  1  21  1  8  9  30
13
Kec. Karangreja  23  0  23  0  5  5  28
14
Kec. Karanganyar  19  0  19  0  13  13  32
15
Kec. Karangmoncol  23  0  23  0  15  15  38
16
Kec. Rembang  35  0  35  0  16  16  51
17
Kec. Karangjambu  13  0  13  1  6  7  20
18
Kec. Kertanegara  19  0  19  1  5  6  25
JUMLAH  461  7  468  4  182  186  654

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar
Diagram Pie     Diagram Balok